Scientific paper - Original scientific paper
(NE)OBJAVLJIVANJE PODATAKA O PROMJENAMA U KORPORATIVNOJ STRUKTURI UVRŠTENOG DIONIČKOG DRUŠTVA I UTJECAJ NA PRELAZAK KONTROLNOG PRAGA - NOVI POJAVNI OBLICI DRŽANJA DIONICA ISPOD RADARA REGULATORA
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 34 (2013), 1; 37-81. urn:nbn:hr:118:102050


Cite this document

Čulinović Herc, E. & Zubović, A. (2013). (NE)OBJAVLJIVANJE PODATAKA O PROMJENAMA U KORPORATIVNOJ STRUKTURI UVRŠTENOG DIONIČKOG DRUŠTVA I UTJECAJ NA PRELAZAK KONTROLNOG PRAGA - NOVI POJAVNI OBLICI DRŽANJA DIONICA ISPOD RADARA REGULATORA. Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 34. (1), 37-81. Retrieved from https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:118:102050

Čulinović Herc, Edita and Antonija Zubović. "(NE)OBJAVLJIVANJE PODATAKA O PROMJENAMA U KORPORATIVNOJ STRUKTURI UVRŠTENOG DIONIČKOG DRUŠTVA I UTJECAJ NA PRELAZAK KONTROLNOG PRAGA - NOVI POJAVNI OBLICI DRŽANJA DIONICA ISPOD RADARA REGULATORA." Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 34, no. 1, 2013, pp. 37-81. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:118:102050

Čulinović Herc, Edita and Antonija Zubović. "(NE)OBJAVLJIVANJE PODATAKA O PROMJENAMA U KORPORATIVNOJ STRUKTURI UVRŠTENOG DIONIČKOG DRUŠTVA I UTJECAJ NA PRELAZAK KONTROLNOG PRAGA - NOVI POJAVNI OBLICI DRŽANJA DIONICA ISPOD RADARA REGULATORA." Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 34, no. 1 (2013): 37-81. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:118:102050

Čulinović Herc, E. and Zubović, A. (2013) '(NE)OBJAVLJIVANJE PODATAKA O PROMJENAMA U KORPORATIVNOJ STRUKTURI UVRŠTENOG DIONIČKOG DRUŠTVA I UTJECAJ NA PRELAZAK KONTROLNOG PRAGA - NOVI POJAVNI OBLICI DRŽANJA DIONICA ISPOD RADARA REGULATORA', Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 34(1), pp. 37-81. Available at: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:118:102050 (Accessed 18 June 2021)

Čulinović Herc E, Zubović A. (NE)OBJAVLJIVANJE PODATAKA O PROMJENAMA U KORPORATIVNOJ STRUKTURI UVRŠTENOG DIONIČKOG DRUŠTVA I UTJECAJ NA PRELAZAK KONTROLNOG PRAGA - NOVI POJAVNI OBLICI DRŽANJA DIONICA ISPOD RADARA REGULATORA. Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci [Internet]. 2013 April 12 [cited 2021 June 18];34(1):37-81. Available at: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:118:102050

E. Čulinović Herc and A. Zubović, "(NE)OBJAVLJIVANJE PODATAKA O PROMJENAMA U KORPORATIVNOJ STRUKTURI UVRŠTENOG DIONIČKOG DRUŠTVA I UTJECAJ NA PRELAZAK KONTROLNOG PRAGA - NOVI POJAVNI OBLICI DRŽANJA DIONICA ISPOD RADARA REGULATORA", Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 34, no. 1, pp. 37-81, April 2013. [Online]. Available at: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:118:102050. [Accessed: 18 June 2021]

Islandora Bookmark - Please login to use this feature