Scientific paper - Original scientific paper
PRILOG ISTRAŽIVANJU SADRŽAJA NAČELA PRAVEDNOSTI KAO KRITERIJA EVALUACIJE NORMI MEĐUNARODNOG POREZNOG PRAVA


Cite this document

Gadžo, S. (2015). PRILOG ISTRAŽIVANJU SADRŽAJA NAČELA PRAVEDNOSTI KAO KRITERIJA EVALUACIJE NORMI MEĐUNARODNOG POREZNOG PRAVA. Pravni vjesnik : časopis za pravne i društvene znanosti Pravnog fakulteta Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, 31. (2), 131-155. Retrieved from https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:118:756843

Gadžo, Stjepan. "PRILOG ISTRAŽIVANJU SADRŽAJA NAČELA PRAVEDNOSTI KAO KRITERIJA EVALUACIJE NORMI MEĐUNARODNOG POREZNOG PRAVA." Pravni vjesnik : časopis za pravne i društvene znanosti Pravnog fakulteta Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, vol. 31, no. 2, 2015, pp. 131-155. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:118:756843

Gadžo, Stjepan. "PRILOG ISTRAŽIVANJU SADRŽAJA NAČELA PRAVEDNOSTI KAO KRITERIJA EVALUACIJE NORMI MEĐUNARODNOG POREZNOG PRAVA." Pravni vjesnik : časopis za pravne i društvene znanosti Pravnog fakulteta Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku 31, no. 2 (2015): 131-155. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:118:756843

Gadžo, S. (2015) 'PRILOG ISTRAŽIVANJU SADRŽAJA NAČELA PRAVEDNOSTI KAO KRITERIJA EVALUACIJE NORMI MEĐUNARODNOG POREZNOG PRAVA', Pravni vjesnik : časopis za pravne i društvene znanosti Pravnog fakulteta Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, 31(2), pp. 131-155. Available at: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:118:756843 (Accessed 31 May 2020)

Gadžo S. PRILOG ISTRAŽIVANJU SADRŽAJA NAČELA PRAVEDNOSTI KAO KRITERIJA EVALUACIJE NORMI MEĐUNARODNOG POREZNOG PRAVA. Pravni vjesnik : časopis za pravne i društvene znanosti Pravnog fakulteta Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku [Internet]. 2015 August 30 [cited 2020 May 31];31(2):131-155. Available at: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:118:756843

S. Gadžo, "PRILOG ISTRAŽIVANJU SADRŽAJA NAČELA PRAVEDNOSTI KAO KRITERIJA EVALUACIJE NORMI MEĐUNARODNOG POREZNOG PRAVA", Pravni vjesnik : časopis za pravne i društvene znanosti Pravnog fakulteta Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, vol. 31, no. 2, pp. 131-155, August 2015. [Online]. Available at: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:118:756843. [Accessed: 31 May 2020]

Islandora Bookmark - Please login to use this feature