Professional paper - Professional paper
Odnos stečajnoga postupka i medija u hrvatskom pravu iz perspektive Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava - neka promišljanja -
Pravni vjesnik : časopis za pravne i društvene znanosti Pravnog fakulteta Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, 29 (2013), 2; 67-82. urn:nbn:hr:118:362913

Vuković, Ante; Grbić, Sanja; Bodul, Dejan

Cite this document

Vuković, A., Grbić, S. & Bodul, D. (2013). Odnos stečajnoga postupka i medija u hrvatskom pravu iz perspektive Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava - neka promišljanja -. Pravni vjesnik : časopis za pravne i društvene znanosti Pravnog fakulteta Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, 29. (2), 67-82. Retrieved from https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:118:362913

Vuković, Ante, et al. "Odnos stečajnoga postupka i medija u hrvatskom pravu iz perspektive Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava - neka promišljanja -." Pravni vjesnik : časopis za pravne i društvene znanosti Pravnog fakulteta Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, vol. 29, no. 2, 2013, pp. 67-82. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:118:362913

Vuković, Ante, Sanja Grbić and Dejan Bodul. "Odnos stečajnoga postupka i medija u hrvatskom pravu iz perspektive Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava - neka promišljanja -." Pravni vjesnik : časopis za pravne i društvene znanosti Pravnog fakulteta Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku 29, no. 2 (2013): 67-82. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:118:362913

Vuković, A., Grbić, S. and Bodul, D. (2013) 'Odnos stečajnoga postupka i medija u hrvatskom pravu iz perspektive Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava - neka promišljanja -', Pravni vjesnik : časopis za pravne i društvene znanosti Pravnog fakulteta Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, 29(2), pp. 67-82. Available at: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:118:362913 (Accessed 16 June 2021)

Vuković A, Grbić S, Bodul D. Odnos stečajnoga postupka i medija u hrvatskom pravu iz perspektive Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava - neka promišljanja -. Pravni vjesnik : časopis za pravne i društvene znanosti Pravnog fakulteta Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku [Internet]. 2013 August 30 [cited 2021 June 16];29(2):67-82. Available at: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:118:362913

A. Vuković, S. Grbić and D. Bodul, "Odnos stečajnoga postupka i medija u hrvatskom pravu iz perspektive Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava - neka promišljanja -", Pravni vjesnik : časopis za pravne i društvene znanosti Pravnog fakulteta Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, vol. 29, no. 2, pp. 67-82, August 2013. [Online]. Available at: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:118:362913. [Accessed: 16 June 2021]

Islandora Bookmark - Please login to use this feature