POTROŠAČKI STEČAJ U POREDBENOM PRAVU I MOGUĆNOST NJEGOVE RECEPCIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ
POTROŠAČKI STEČAJ U POREDBENOM PRAVU I MOGUĆNOST NJEGOVE RECEPCIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ
Dejan Bodul
U radu se uvodno upućuje na aktualnost istraživane problematike, ukazujući na činjenicu da stečajni postupak nad imovinom fizičke osobe, potrošača, predstavlja dio pravne tradicije razvijenih, i to ne samo europskih zemalja te realnost i nužnost u funkcioniranju suvremenih tržišta. Pritom se naglašava činjenica da je potrošački stečaj dio stečajnog prava i da se pri analizi ove problematike moraju uzeti u obzir karakteristike stečajnog sustava, poznati čimbenici koji...
Pactum antichreticum
Pactum antichreticum
Ines Matić
Doktorska disertacija „Pactum antichreticum“ usmjerena je na istraživanje instituta pactum antichreticum koje se provodi kroz komparativni povijesnopravni i pozitivnopravni pristup. U prvom dijelu rada analizira se geneza instituta pactum antichreticum kroz predrimske pravne sustave sumerske, akadske, mezopotamijske i grčke kulture te pravna priroda i karakteristike ovog instituta u rimskom pravu. Pritom se naglasak stavlja na razlikovanje instituta pactum antichreticum, kao pakta koji...
Pošteno suđenje u građanskim postupcima u Hrvatskoj u svjetlu članka 6., stavka 1. Europske konvencije o ljudskim pravima
Pošteno suđenje u građanskim postupcima u Hrvatskoj u svjetlu članka 6., stavka 1. Europske konvencije o ljudskim pravima
Sanja Grbić
Pravo na pošteno suđenje prema članku 6. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (dalje: Europska konvencija) jedno je od središnjih i najznačajnijih prava iz navedene konvencije. Tumačeći konvencijske odredbe, Europski sud za ljudska prava (dalje: Europski sud) odvaguje i utvrđuje postojeće te stvara nove temeljne standarde za skup država ugovornica Europske konvencije. Zbog vrlo velike važnosti koju ima članak 6., možemo reći kako je on najčešći...
Pravna pitanja elektroničkog plaćanja
Pravna pitanja elektroničkog plaćanja
Marko Perkušić
Doktorska disertacija Pravna pitanja elektroničkog plaćanja u uvodnom dijelu prikazuje i obrađuje pojam i vrste elektroničkog plaćanja i kratko otvara pitanje jesu li svi oblici novca koji se pojavljuju kod elektroničkog plaćanja ujedno i zakonsko sredstvo plaćanja. Ujedno je podjela elektroničkog plaćanja na tri vrste - okviru elektroničkog bankarstva, elektroničkim nocem i virtualnim valutama - odredila daljnje strukturiranje disertacije. Naime, nakon navođenja pravnih izvora...
Ugovor o zakupu broda
Ugovor o zakupu broda
Marija Pijaca
U ovoj se doktorskoj disertaciji raspravlja o svim relevantnim aspektima ugovora o zakupu broda kao jednog od načina iskorištavanja pomorskih brodova. Proučavaju se svi pravni izvori zakupa broda, kako zakonski, tako i autonomni. U analizi zakonskih pravnih izvora o zakupu broda opširno se proučavaju odredbe hrvatskog Pomorskog zakonika. Također se problematizira i primjena odredbi Zakona o obveznim odnosima o zakupu i općenito pravila obveznog prava za sva pravna pitanja iz ugovornog...
Violations of the Personality Rights on the Internet
Violations of the Personality Rights on the Internet
Danijela Vrbljanac
Doctoral dissertation Violations of the Personality Rights on the Internet International Jurisdiction and Applicable Law is primarily focused on research of the private international law issues arising in connection with violations of personality rights on the internet. For the purpose of this private international law analysis, substantive law aspects of the personality rights in the selected legal systems, namely German, Italian, Croatian, English and US are dealt with at the outset. In...