Scientific paper - Original scientific paper
Stjecanje prava vlasništva primjenom ustanova dosjelosti i uzurpacije na nekretninama koje su bile u društvenom vlasništvu

Simonetti, Petar (2008)