Scientific paper - Original scientific paper
Prekogranični i poreznopravni aspekti djelovanja investicijskih fondova

Žunić Kovačević, Nataša; Čulinović-Herc, Edita (2008)