Scientific paper - review paper
Pravna regulacija reproduktivnog i terapeutskog kloniranja na međunarodnoj i nacionalnoj razini

Škorić, Marissabell (2007)