Scientific paper - review paper
Izmjene Kaznenog zakona - od znatnog ublažavanja do znatnog pooštrenja kaznenopravne represije

Grozdanić, Velinka; Škorić, Marissabell (2006)