Professional paper - Professional paper
Nacionalni kolektivni ugovor za hrvatske pomorce na brodovima u međunarodnoj plovidbi (2013. – 2015.)

Učur, Marinko Đ. (2014)