POTROŠAČKI STEČAJ U POREDBENOM PRAVU I MOGUĆNOST NJEGOVE RECEPCIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ
POTROŠAČKI STEČAJ U POREDBENOM PRAVU I MOGUĆNOST NJEGOVE RECEPCIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ
Dejan Bodul
U radu se uvodno upućuje na aktualnost istraživane problematike, ukazujući na činjenicu da stečajni postupak nad imovinom fizičke osobe, potrošača, predstavlja dio pravne tradicije razvijenih, i to ne samo europskih zemalja te realnost i nužnost u funkcioniranju suvremenih tržišta. Pritom se naglašava činjenica da je potrošački stečaj dio stečajnog prava i da se pri analizi ove problematike moraju uzeti u obzir karakteristike stečajnog sustava, poznati čimbenici koji...
Ugovor o zakupu broda
Ugovor o zakupu broda
Marija Pijaca
U ovoj se doktorskoj disertaciji raspravlja o svim relevantnim aspektima ugovora o zakupu broda kao jednog od načina iskorištavanja pomorskih brodova. Proučavaju se svi pravni izvori zakupa broda, kako zakonski, tako i autonomni. U analizi zakonskih pravnih izvora o zakupu broda opširno se proučavaju odredbe hrvatskog Pomorskog zakonika. Također se problematizira i primjena odredbi Zakona o obveznim odnosima o zakupu i općenito pravila obveznog prava za sva pravna pitanja iz ugovornog...
Violations of the Personality Rights on the Internet
Violations of the Personality Rights on the Internet
Danijela Vrbljanac
Doctoral dissertation Violations of the Personality Rights on the Internet International Jurisdiction and Applicable Law is primarily focused on research of the private international law issues arising in connection with violations of personality rights on the internet. For the purpose of this private international law analysis, substantive law aspects of the personality rights in the selected legal systems, namely German, Italian, Croatian, English and US are dealt with at the outset. In...