Uspostava PravRi repozitorija u okviru sustava Dabar

Srce je 17. kolovoza i službeno pustilo u produkcijski rad sustav Dabar - Digitalni akademski arhivi i repozitoriji. U sklopu sustava Dabar  9. rujna 2015. uspostavljen je i PravRi repozitorij - repozitorij završnih radova i diplomskih radova Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Cilj je projekta izraditi zbirku koja u digitalnom obliku okuplja, trajno pohranjuje i omogućuje slobodan pristup znanstveno-istraživačkoj, intelektualnoj i kreativnoj produkciji nastaloj radom ustanove, odnosno njezinih djelatnika i studenata.