Znanstveni rad - Izvorni znanstveni rad
Hrvatski pravni studiji: izazovi i izgledi

Padjen, Ivan (2007)