Znanstveni rad - Prethodno/kratko priopćenje
Neka pitanja ranije bosanske pravne povijesti

Margetić, Lujo (2006)