specijalistički diplomski stručni
PRAVO NA POŠTENO SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU PREMA ČLANKU 6., STAVAK 1. EUROPSKE KONVENCIJE O LJUDSKIM PRAVIMA

Meri Kovač (2015)
Sveučilište u Rijeci
Pravni fakultet
Katedra za teoriju prava i države, filozofiju prava, ljudska prava i javnu politiku