Znanstveni rad - Pregledni rad
Upravnopravni pojam zastare s posebnim osvrtom na zastaru u poreznom pravu

Žunić-Kovačević, Nataša; Šikić, Marko (2018)