Rad nije dostupan
završni rad
RADNOPRAVNI ODNOSI U HEP ODS D.O.O. - ELEKTROPRIMORJE RIJEKA

Adelaida Ivčić (2018)
Sveučilište u Rijeci
Pravni fakultet
Katedra za radno i socijalno pravo