Paginacija

 DIRECTING PROFESSIONAL ACTIVITIES UNDER EUROPEAN PRIVATE INTERNATIONAL LAW
DIRECTING PROFESSIONAL ACTIVITIES UNDER EUROPEAN PRIVATE INTERNATIONAL LAW
Doris Bogunović
Controversies related to the interpretation and application of the protective provisions of the Brussels I regulation and the Rome I Regulation have led to the necessity of the further elaboration of the respective provisions in the relevant legislation, case-law and jurisprudence.
"PLODOVI OTROVNE VOĆKE" U PRAVNOJ TEORIJI I SUDSKOJ PRAKSI
"PLODOVI OTROVNE VOĆKE" U PRAVNOJ TEORIJI I SUDSKOJ PRAKSI
Viktorija Pisačić
Osnovni cilj ovog diplomskog rada jest predstaviti značenje, razvitak i dosege doktrine „plodova otrovne voćke“. U uvodnom dijelu obrazlaže se teorijsko značenje predmetne doktrine te njena korelacija s dokaznim zabranama, odnosno ekskluzijskim pravilima, a koje su također objašenjene s ciljem kvalitetnog razumijevanja predmetne tematike. Glavni dio rada čine tri tematska dijela. U prvom dijelu obrazlaže se nastanak doktrine „plodova otrovne voćke“ te njezin razvitak u...
"PRETPOSTAVKE ZA SKLAPANJE BRAKA
"PRETPOSTAVKE ZA SKLAPANJE BRAKA
Sara Tesser Hasanović
U ovom radu su usporednom metodom obrađene pretpostavke za sklapanje braka hrvatskog i talijanskog pravnog sustava, s naglaskom na razlikama između obiteljskopravnog uređenja pretpostavki ta dva sustava. Sa gledišta hrvatskog obiteljskog prava analizirane su pojedine odredbe talijanskog pravnog poretka o pretpostavkama za sklapanje braka te se pokušalo doći do odgovora nude li te odredbe djelotvornija rješenja na probleme vezane uz mogućnost sklapanja braka nego odredbe hrvatskog...
ACTIO CIVILIS U KAZNENOM POSTUPKU
ACTIO CIVILIS U KAZNENOM POSTUPKU
Maja Gašić
Actio civilis označava zahtjeve koji spadaju u građansko pravo, ali se iz razloga procesne ekonomije pridružuju kaznenenom postupku. Tom terminu najviše se bliži imovinskopravni zahtjev, međutim s obzirom na usku povezanost sa oduzimanjem imovinske koristi, te na veliku prisutnost građanskih propisa, potrebno je spomenuti i navedenu mjeru. Ono što je bitno naglasiti je da oba instituta imaju za cilj nekakvu vrstu obeštećenja. Imovinskopravni zahtjev obeštećuje oštećenika, a...
ADMINISTRATIVNO UREĐENJE GRADA VARAŽDINA OD 1939. DO 1941.
ADMINISTRATIVNO UREĐENJE GRADA VARAŽDINA OD 1939. DO 1941.
Josipa Meglić
Tema ovog rada prikaz je administrativnog uređenja grada Varaždina za vrijeme Banovine Hrvatske te za vrijeme prve godine unutar Nezavisne Države Hrvatske. U uvodom dijelu saznajemo osnovne informacije o gradu Varaždinu i političkoj situaciji na povijesnom teritoriju Hrvatske za vrijeme 1939.-1941. godine. Prvo sam prikazala organizaciju rada državne uprave za vrijeme Banovine Hrvatske, a zatim promjene koje su uslijedile stvaranjem Nezavisne Države Hrvatske. Središnji dio rada čine...
AKTIVNOST UJEDINJENIH NARODA U IMPLEMENTACIJI NAČELA ODGOVORNOSTI ZA PRUŽANJE ZAŠTITE (RESPONSIBILITY TO PROTECT)
AKTIVNOST UJEDINJENIH NARODA U IMPLEMENTACIJI NAČELA ODGOVORNOSTI ZA PRUŽANJE ZAŠTITE (RESPONSIBILITY TO PROTECT)
Ivan Zelić
Načelo odgovornosti za pružanje zaštite usvojeno je od strane međunarodne zajednice, pod okriljem Ujedinjenih naroda, 2005. godine. Usvojivši navedeni koncept prebačeno je težište s „prava na intervenciju“ međunarodne zajednice na „odgovornost pružanja zaštite“ stanovništvu u slučajevima genocida, ratnih zločina, zločina protiv čovječnosti i etničkog čišćenja. Usvajanjem načela započela je njegova implementacija unutar sustava UN-a. Fokus ovoga rada je na...
ANALIZA OPĆIH UVJETA POSLOVANJA LEASING DRUŠTAVA KOD LEASINGA MOTORNIH VOZILA
ANALIZA OPĆIH UVJETA POSLOVANJA LEASING DRUŠTAVA KOD LEASINGA MOTORNIH VOZILA
Monika Rajić
Diplomski rad na temu „Analiza općih uvjeta poslovanja leasing društava kod leasinga motornih vozila“ kroz pet cjelina obrađuje i analizira pravni posao leasinga s posebnim osvrtom na opće uvjete poslovanja leasing društava. U prvom dijelu rada autorica objašnjava leasing posao te pravne odnose koje nastaju sklapanjem ugovora o leasingu. U drugom dijelu rada prikazan je povijesni nastanak ugovora o leasingu, definiran pojam leasinga, subjekti i objekti ugovora o leasingu te vrste...
ANALIZA POSTUPAKA PREUZIMANJA U FINANCIJSKOM SEKTORU
ANALIZA POSTUPAKA PREUZIMANJA U FINANCIJSKOM SEKTORU
Tanja Krašovec
U ovom radu analiziraju se postupci preuzimanja društava u financijskom sektoru i ispituju se po različitim kriterijima s ciljem utvrđivanja trendova u tim postupcima. Također se analizira uloga Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, Hrvatske narodne banke i Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja. Obrađuju se i instituti istiskivanja manjinskih dioničara: squeeze out, povećanje i smanjenje temeljnog kapitala. Naglašavaju se razlike u uređenju instituta squeeze out...
ANALIZA PRAVNIH ASPEKATA PROVEDENIH POSTUPAKA PREUZIMANJA  S INOZEMNIM ELEMENTOM
ANALIZA PRAVNIH ASPEKATA PROVEDENIH POSTUPAKA PREUZIMANJA S INOZEMNIM ELEMENTOM
Petar Žužić
U ovom diplomskom radu istražit će se pravni aspekti preuzimanja s inozemnim elementom, te analizirati određeni slučajevi preuzimanja, o kojima je odlučivala Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: HANFA). Razmotriti će se razlozi zbog čega se zakonski uređuje preuzimanje dioničkih društava, kako je tekao razvoj prava preuzimanja u Republici Hrvatskoj, te kako je zakonski uređen postupak preuzimanja danas. U drugom djelu rada, obraditi će se slučaji...
ANALIZA PRAVNIH ODNOSA KONCESIONARA I OSTALIH KORISNIKA LUKE NAUTIČKOG TURIZMA
ANALIZA PRAVNIH ODNOSA KONCESIONARA I OSTALIH KORISNIKA LUKE NAUTIČKOG TURIZMA
Matej Mrass
Pomorsko dobro je opće dobro i, s obzirom na njegov status, jedinu mogućnost njegova gospodarskog iskorištavanja predstavlja koncesija. Luke nautičkog turizma nalaze se na području pomorskog dobra te predstavljaju prostor na kojem se pruža njihova glavna djelatnost, usluga veza, te sporedne djelatnosti poput ugostiteljstva, servisa, i slično. U radu su analizirani pravni odnosi između koncesionara luka nautičkog turizma, subjekata koji obavljaju sporedne djelatnosti na prostoru luka...
ANALIZA PROTUEVAZIJSKIH PRAVILA U PODRUČJU POREZA NA DOBIT
ANALIZA PROTUEVAZIJSKIH PRAVILA U PODRUČJU POREZA NA DOBIT
Vito Martinčević
U radu se razmatraju pravni instrumenti koji poreznim tijelima i sudovima stoje na raspolaganju u borbi protiv porezne evazije. Objašnjava se razlika između zakonite i nezakonite porezne evazije, te se navode mjere za sprječavanje iste. U radu se obrađuje porezno planiranje kao učinkovito sredstvo smanjenja poreznog opterećenja. Navode se tehnike i strategije poreznog planiranja, te holding društva kao jednih od najvažnijih instrumenata u domeni poreznog planiranja. Nadalje, u radu...

Paginacija