Rad nije dostupan
diplomski rad
POZITIVNO- PRAVNI ASPEKTI OPOREZIVANJA SAMOSTALNE DJELATNOSTI SLOBODNIH ZANIMANJA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Ana Mejašić (2016)
Sveučilište u Rijeci
Pravni fakultet
Katedra za financijsko pravo