Rad nije dostupan
diplomski rad
MEĐUNARODNOPRAVNO UREĐENJE SILOVANJA KAO METODE RATOVANJA

Arijana Pospišil (2016)
Sveučilište u Rijeci
Pravni fakultet
Katedra za međunarodno pravo