Rad nije dostupan
diplomski rad
POSTUPAK U SPOROVIMA MALE VRIJEDNOSTI PREMA UREDBI (EZ) BR. 861/2007

Leon Pavan (2015)
Sveučilište u Rijeci
Pravni fakultet
Katedra za građansko postupovno pravo