Rad nije dostupan
disertacija
POTROŠAČKI STEČAJ U POREDBENOM PRAVU I MOGUĆNOST NJEGOVE RECEPCIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ

Dejan Bodul (2013)
Sveučilište u Rijeci
Pravni fakultet
Zavod za mirenje
Katedra za građansko postupovno pravo