Rad nije dostupan
diplomski rad
ODNOS KONVENCIJE O STATUSU IZBJEGLICA IZ 1951. GODINE I PROPISA EUROPSKE UNIJE O IMIGRACIJI S OBZIROM NA IZBJEGLIČKU KRIZU U 2016. GODINI

Toni Štifanić (2016)
Sveučilište u Rijeci
Pravni fakultet
Katedra za međunarodno pravo