Rad nije dostupan
diplomski rad
PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA KAO PROFESIONALNE DJELATNOSTI S POSEBNIM OSVRTOM NA CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB RIJEKA

Sara Petanjek (2016)
Sveučilište u Rijeci
Pravni fakultet