Rad nije dostupan
diplomski rad
PRAVA I OBVEZE UGOVORNIH STRANA PREMA PRIJEDLOGU UREDBE O ZAJEDNIČKOM EUROPSKOM PRAVU PRODAJE

Benjamin Koljanin (2016)
Sveučilište u Rijeci
Pravni fakultet
Zavod za europsko i usporedno pravo
Katedra za međunarodno i europsko privatno pravo