Rad nije dostupan
završni rad
RAD PUČKOG PRAVOBRANITELJA U REPUBLICI HRVATSKOJ S NAGLASKOM NA ZAŠTITU PRAVA OSOBA S DUŠEVNIM SMETNJAMA

Tamara Janeš Filković (2015)
Sveučilište u Rijeci
Pravni fakultet
Katedra za ustavno pravo