Rad nije dostupan
završni rad
OVLASTI I DUŽNOSTI EUROPSKOG OMBUDSMANA U ZAŠTITI LJUDSKIH PRAVA

Tea Radić - Vržina (2017)
Sveučilište u Rijeci
Pravni fakultet
Katedra za ustavno pravo