Rad nije dostupan
specijalistički diplomski stručni
JAVNE USTANOVE S POSEBNIM NAGLASKOM NA SREDNJOŠKOLSKE USTANOVE

Ana Sporiš (2017)
Sveučilište u Rijeci
Pravni fakultet