Rad nije dostupan
specijalistički diplomski stručni
PRAVNA REGULACIJA VOLONTERSTVA

Tamara Janeš Filković (2017)
Sveučilište u Rijeci
Pravni fakultet