Rad nije dostupan
specijalistički diplomski stručni
UTVRĐIVANJE DOPRINOSA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE

Sanjin Čargonja (2017)
Sveučilište u Rijeci
Pravni fakultet