Rad nije dostupan
specijalistički diplomski stručni
JAVNE USTANOVE U PODRUČJU ZDRAVSTVA S POSEBNIM NAGLASKOM NA NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZSRAVSTVO PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE

Tomislav Grgurina (2017)
Sveučilište u Rijeci
Pravni fakultet