Rad nije dostupan
diplomski rad
NAČELO ODGOVORNOSTI DRŽAVE ČLANICE ZA ŠTETU ZBOG POVREDE PRAVA EUROPSKE UNIJE

Bojana Grbavac (2015)
Sveučilište u Rijeci
Pravni fakultet
Zavod za europsko i usporedno pravo
Katedra za međunarodno i europsko privatno pravo