Rad nije dostupan
diplomski rad
PRAVNI REŽIM UKLANJANJA I VAĐENJA PODRTINA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Eni Mohorić (2015)
Sveučilište u Rijeci
Pravni fakultet
Zavod za pomorsko i prometno pravo
Katedra za pomorsko i prometno pravo