Znanstveni rad - Izvorni znanstveni rad
ZNANSTVENI DOPRINOSI PROF. DR. SC. PETRA SIMONETTIJA CIVILISTIČKOJ PRAVNOJ BAŠTINI I POVIJESTI PRAVA

Vukas, Budislav; Matić, Ines (2016)