Znanstveni rad - Pregledni rad
Komunalna naknada u RH i njezino pozicioniranje u odnosu na teoretske i normativne koncepte financijskog prava

Žunić Kovačević, Nataša; Gadžo, Stjepan (2014)