Znanstveni rad - Pregledni rad
PRIJELAZ RIZIKA S PRODAVATELJA NA KUPCA KODUGOVORA O MEĐUNARODNOJ KUPOPRODAJI S OSVRTOM NA INCOTERMS 2010

Jurić, Dionis; Mihić, Jelena (2012)