Znanstveni rad - Izvorni znanstveni rad
VIJEĆE EUROPE I PRAVO NA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU – DA LI JE EUROPSKA KONVENCIJA ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA ODGOVARAJUĆI INSTRUMENT ZA ZAŠTITU PRAVA NA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU?

Marochini, Maša (2013)