Znanstveni rad - Izvorni znanstveni rad
MATERIJALNOPRAVNO I KOLIZIJSKOPRAVNO UREĐENJE INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA NASTALOG U RADNOM ODNOSU

Matanovac Vučković, Romana; Kunda, Ivana (2011)