Znanstveni rad - Pregledni rad
O NAČELU SOCIJALNOG POSTUPANJA U STEČAJNOM POSTUPKU S NAGLASKOM NA PRAVA RADNIKA

Smokvina, Vanja; Bodul, Dejan; Vuković, Ante (2013)