Ostalo - Prikaz, pregled, osvrt
Alenka Šelih/Aleša Zaršnik, Crime and Transition in Central and Eastern Europe / Kriminalitet i tranzicija u središnjoj i istočnoj Europi, Springer, 2012.

Rittossa, Dalida (2013)