Znanstveni rad - Pregledni rad
DRŽAVNE POTPORE ZA ZAPOŠLJAVANJE U SVJETLU OPĆE UREDBE O SKUPNIM IZUZEĆIMA I ISKUSTAVA DRŽAVA ČLANICA EU

Laleta, Sandra; Smokvina, Vanja (2011)