Stručni rad - Stručni rad
OGRANIČENJA PRAVA VLASNIŠTVA U POSTUPKU URBANE KOMASACIJE

Tuhtan Grgić, Iva (2011)