Znanstveni rad - Izvorni znanstveni rad
Konvencija međunarodne Organizacije rada br. 185. o identifikacijskim ispravama pomoraca (2003.)

Učur, Marinko Đ. (2012)