Znanstveni rad - Izvorni znanstveni rad
Raspolaganje autorskim pravom na računalnom programu – materijalnopravni i kolizijskopravni aspekti

Kunda, Ivana; Matanovac Vučković, Romana (2010)