Znanstveni rad - Izvorni znanstveni rad
Nekretnine kao objekt prava vlasništva i prava građenja

Simonetti, Petar (2009)