Znanstveni rad - Izvorni znanstveni rad
Bitna obilježja i ustavnopravna osnova opcijskog instrumenta europskog ugovornog prava

Petrić, Silvija; Bukovac Puvača, Maja (2009)