Znanstveni rad - Izvorni znanstveni rad
IDEJA DRUŠTVENOG PRAVA U HRVATSKOJ PRAVNOJ MISLI

Padjen, Ivan (2015)