Znanstveni rad - Pregledni rad
GRAĐANSKA PRAVA I OBVEZE KAO AUTONOMNI POJMOVI PREMA ČL. 6 EUROPSKE KONVENCIJE ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA I TEMELJNIH SLOBODA

Grbić, Sanja (2012)