Znanstveni rad - Pregledni rad
Pravni položaj kupca/vlasnika nekretnine u hipotekarnom režimu

Mihelčić, Gabrijela (2009)