Stručni rad - Stručni rad
Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti

Učur, Marinko Đ. (2009)