Stručni rad - Stručni rad
Zastara – o primjeni građansko-pravnih pravila u poreznom pravu i sudskoj praksi

Žunić Kovačević, Nataša (2009)